Előadás-sorozat autonómia és közösség témában Csíksomlyón

( Szavazat)20 megjelenítés
Tizenegyedik alkalommal szervez tanulmányi napot Az egyház társadalmi tanítása címmel a Márton Áron Társaság (Budapest), Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ. Az előadásokat társadalomtudományi elvek alapján, az erdélyi magyar politikum, egyháziak, érdeklődő értelmiségiek, szakemberek, a tudományok képviselői, az érdeklődő egyetemi hallgatók számára szervezik meg annak érdekében, hogy a megszólítottak színvonalas előadásokon, megbeszéléseken töltekezhessenek aktuális témákban a keresztény társadalmi elvek és értékek szerint.  
 Az előadás-sorozatot január 25-én, pénteken Csíksomlyón, a megyei tanács Multifunkcionális Központjában tartják az alábbi program szerint.
Az eseményre szeretettel várjuk a sajtó képviselőit!
 
Program:
XI. Tanulmányi Napok az egyház társadalmi tanításáról
2013. január 25.
Csíksomlyó, Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központja
Közjó és szubszidiaritás. Autonómia és közösség
Mottó: „Európának érdekében áll, hogy ura legyen saját sorsának.” (Robert Schuman)
2013. január 25., péntek
Moderátor: Soós Károly
8.15-től Regisztráció
8.40 Megnyitó /Borboly Csaba, Soós Károly/
9.05 Első előadás: Autonómia az egyház tanításában. Katolicitás és etnikum /Dr. Jitianu Liviu/
9.50 Szünet
10.05 Második előadás: Közjó és gazdaság. A rajnai modell
Prof. Dr. Mellár Tamás
11.05 Kávészünet
11.25 Harmadik előadás: Az etnikai alapú területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében /Prof. Dr. Kocsis Károly/
12.25 Kérdések, válaszok, megbeszélés
12.50 Ebéd
14.00 Negyedik előadás: Az alulról építkező gazdaság, helyi gazdaság, helyi pénz /Prof. Dr. Mellár Tamás/
15.00 Szünet
15.15 A Kárpát-medence etnikai földrajza az elmúlt évezredben
/Prof. Dr. Kocsis Károly/
16.15 Kérdések, válaszok, megbeszélés
16.45 Kávészünet
17.00 Ötödik előadás: Autonómia és a nemzetközi világ
/Korodi Attila/
17.45 Hatodik előadás: Autonómia és kultúra
/Kelemen Hunor/
18.30 Autonómia és jövő (emberkép, történelemkép, jövőkép a Keresztény Társadalmi Tanítás tükrében)
/Soós Károly/
19.15 Kérdések, válaszok, megbeszélés
19.30 Közös esti imádság Tamás József püspök úr vezetésével
 
Előadók:
Dr. Jitianu Liviu egyetemi adjunktus a filozófia és a dogmatika tanára, Babeş–Bolyai Tudományegyetem katolikus teológiai kara – Kolozsvár
Korodi Attila gazdasági mérnők, nemzetközi projektmenedzser, volt környezetvédelmi miniszter, parlamenti képviselő – Csíkszereda
Prof. Dr. Kocsis Károly földrajz-biológia szakos tanár, akadémikus, a földrajztudományok akadémiai doktora, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolcon, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Központ – Földrajztudományi Intézet igazgatója, a Magyar Földrajzi Társaság tagja – Budapest
Prof. Dr. Mellár Tamás közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Janus Pannonius Tudomány Egyetem – Pécs
Kelemen Hunor állatorvos, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, parlamenti képviselő – Csíkszereda
Soós Károly /O.E.H.S.L.H./ teológus, kánonjogász, kisebbségi és nemzetpolitikai szakértő, a Márton Áron Társaság elnöke – Budapest
Támogatók: Hargita Megye Tanácsa – Csíkszereda
Hargita Megyei Kulturális Központ – Csíkszereda
Márton Áron Társaság – Budapest
 
Csíkszereda, 2013. január 24.
 
Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

Hasznos Telefonszámok

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774